Monday, Jan. 22, 2018

Archive for Hội thảo Triển lãm (event)

Hội nghị “Công nghệ sinh học vì cuộc sống”

Hội nghị “Công nghệ sinh học vì cuộc sống”

Posted On: January 21, 2014

1. Thời gian và địa điểm tổ chức hội nghị – Thời gian: Hội nghị diễn ra trong [...]

LACTPOWDER B Chất dinh dưỡng bổ sung hiệu quả cho gia cầm, gia súc

Posted On: January 21, 2014

Lactpowder B là một sản phẩm probiotic chứa lactobacillus403, và là một loại vi khuẩn kỵ khí không [...]